fbpx

Ota yhteyttä

Budjetointi

Sähköinen budjetointi tehty helpoksi

Accuna Budjetoinnin avulla voit tehdä vuosibudjetteja, projektibudjetteja, muuttuvia ennusteita ja rullaavaa budjetointia selkeästi ja kattavasti.

Ilmainen videodemo

Asiakaskokemuksia - VERVE

Yritystiedot ja historia automaattisesti

Accuna tuo taloushallinnon ohjelmasta automaattisesti uuden budjetin pohjaksi yrityksen laskentakohderakenteen, tilikartan, aiemmat budjetit ja kirjanpidon historiatoteumat. Näiden lisäksi budjetointijärjestelmään on mahdollista perustaa uusia laskentakohteita ja tilejä.

Budjetointi eri tasoilla

Accuna mahdollistaa budjetoinnin yritys- ja laskentakohdetasolla. Voit budjetoida esim. yrityksiä, kustannuspaikkoja, tilejä ja tiliryhmiä haluamallasi laskentakohderakenteella. Lisäksi voit budjetoida myös usean kirjaustason tarkkuudella, esim. alue-myyjä-tuote.

Lukuihin porautuminen

Lukuihin päästään porautumaan suoraan budjetointinäkymästä ja seurantaraporteilta. Näet yhdellä klikkauksella, mistä vienneistä vertailusaldo muodostuu.

Vapaa aikajänne

Voit valita budjetteihin ja ennusteisiin haluamasi ajanjakson ja syöttää dataa kuukausi-, kvartaali- tai vuositasolla. Tämä mahdollistaa mm. tilikausirajat ylittävät rullaavat budjetit ja usean vuoden projektibudjetit.

Varmennettu tietokanta

Kaikki data tallentuu varmennettuun tietokantaan mahdollistaen mm. usean budjetoijan rinnakkaiskäytön ja logitiedot. Tietokantaan voidaan tallentaa myös omia Excel-laskelmia ja listauksia aputaulukkojen avulla.

Käyttäjähallinta

Käyttäjähallinnassa budjetoinnin pääkäyttäjät pääsevät luomaan käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä antamaan näille budjetointi- ja katseluoikeuksia. Oikeudet voidaan rajata tiettyihin yrityksiin, budjetteihin, ennusteisiin, laskentakohteisiin ja tileihin. Käyttäjätunnistuksessa voidaan hyödyntää Active Directory ja Azure AD -palveluja.

Ominaisuudet

Accuna Budjetoinnin ominaisuudet

Generointi

Generointi on työkalu, jolla luot nopeasti budjettiluonnokset kaikille kohteille kerralla. Voit esimerkiksi määrittää tilikohtaiset prosentuaaliset muutokset ja antaa järjestelmämme generoida budjettiluonnokset automaattisesti. Myös ennusteissa voidaan hyödyntää generointia: järjestelmä laskee ennusteen loppuvuodelle alkuvuoden perusteella.

Vuosibudjetin jako

Accuna jakaa vuosibudjetit kuukausille automaattisesti. Voit määrittää tilikohtaisesti tavan, jolla vuosibudjetti jaetaan: edellisen vuoden suhteessa tai tasaisesti kaikille kuukausille. Jakotavasta riippumatta, voit aina muuttaa järjestelmän laskemia summia kunkin kuukauden osalta.

Määrien budjetointi

Perinteisen budjetointitavan lisäksi voit tehdä budjetteja ja ennusteita lukumäärien avulla. Voit syöttää Accunaan esimerkiksi työtuntien määrän, myytävän kappalemäärän tai vaikkapa sesonkipäivien lukumäärän. Järjestelmä muodostaa näiden perusteella euromääräiset budjetit automaattisesti.

Varmuuskopiot

Accuna tallentaa automaattisesti budjettien ja ennusteiden kymmenen edellisen version varmuuskopiot. Tarvittaessa aiempi versio voidaan palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.

Vertailubudjetit ja -kaudet

Valitse vapaasti, haluatko vertailla ja käyttää tulevan budjetin pohjana edellistä budjettia, edellisiä vuosia ja aikaisempia ennusteita. Aiemmat budjetit voidaan lukea myös taloushallinnon järjestelmästänne.

Budjetoitavat kaudet

Voit tarvittaessa määritellä budjetoinnin/ennusteen aikajänteeltä kaudet (kuukaudet), jotka haluat sillä hetkellä budjetoida. Halutessasi voit jättää näkyviin vain vuosisumman, kun haluat tarkastella budjettia vuositasolla.

Tili- tai ryhmätaso

Voit budjetoida karkeasti tiliryhmä-tasolla, tarkemmin tilitasoisesti tai molemmilla tasoilla. Tarkkuuden voit määritellä erikseen myös ennusteissa ja täsmäytysbudjeteissa.

Henkilö- ja ryhmäkohtaiset oikeudet

Käyttäjähallinnassa voit antaa ja rajata oikeuksia henkilö- ja ryhmätasolla. Rajauksissa voit määritellä vuosi-, laskentakohde-, tili- ja työkaluoikeudet. Halutessasi voit määritellä eri oikeudet budjetointiin ja ennustamiseen.

Valmiusaste

Pääkäyttäjänä näet yhdellä silmäyksellä avoinna olevien budjettien ja ennusteiden valmiusasteen. Näet lisäksi, ketkä ovat saaneet oman osuutensa valmiiksi (tai hyväksyneet tehdyn ehdotelman) ja keillä työ on vielä kesken.

Yhtäaikaisen muokkauksen esto

Saman laskentakohteen ja tilin yhtäaikaiset muokkaukset ovat automaattisesti estettävissä lukitsemalla työn alla oleva laskentakohde muokkauksen ajaksi tai varoittamalla käyttäjää, kun toinen henkilö budjetoi/ennustaa samanaikaisesti samaa tiliä.

Lukitseminen

Pääkäyttäjänä voit milloin tahansa sulkea (lukita) tietyn budjetin tai ennusteen. Tämän jälkeen muutosten tekeminen ei ole sallittua. Luonnollisesti pääkäyttäjä voi avata budjetit/ennusteet uudelleen.

Taustalla tietokanta

Accunan ytimenä ja tallennuskohteena käytetään aina SQL Lite- tai Server-tietokantaa. Tämä mahdollistaa kaikkien henkilöiden pääsyn reaaliaikaisiin budjetteihin ja ennusteisiin, minkä ansiosta muutokset näkyvät kaikille heti. Manuaalinen tiedostojen siirtely ei ole tarpeen!

Jyvitykset ja vyörytykset

Accuna hoitaa budjettien jyvitykset ja vyörytykset automaattisesti kiinteällä jakoprosentilla ja suhteellisesti (esim. henkilömäärän suhteessa).

Indeksimuutokset

Syöttämällä tulevan vuoden indeksikorotukset ja -muutokset, Accuna laskee näiden pohjalta budjetti-ehdotelman sinulle automaattisesti.

Kommentointi

Budjetoinnin ja ennusteiden laatimisen yhteydessä voit kirjoittaa kullekin riville halutessasi kommentin. Kommentti toimii hyvänä muistiinpanona sinulle ja viestinä muille käyttäjille.

Tilien riippuvuudet

Voit antaa kahdelle tai useammalle tilille riippuvuussuhteen, jolloin järjestelmä laskee puolestasi jälkimmäisten budjetit. Syötä esimerkiksi kohdekauden palkat, jolloin järjestelmä laskee sinulle automaattisesti palkkojen sivukulut. Tiliriippuvuudet ja -suhteet voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä laskentakohteita.

Budjetti- ja ennusteraportit

Budjetteja ja ennusteita voit tarkastella sekä vertailla erilaisten raporttien avulla. Raportit ovat apunasi ja ne päivittyvät myös koko budjetointiprosessin ajan. Omia raportteja voit luoda rajoituksetta.

Ota yhteyttä

talousjohdolle tilitoimistoille konserneille kehittajille